Prenájom rodinného domu v Púchove

Juraj Haliak

telefón:
+421 902 603 748

adresa:
Vajanského 138/14
020 01, Púchov

e-mail:
halos@centrum.sk